Luonto

Kasvisto eli Floora

Tietoja alueella kasvavista kasveista löytyy ao. linkin avulla. Ruutuhaku-kohdassa käytettävä merkintä on 678:330.

Lisätietoa

Eläimistö eli Fauna

Nisäkkäät ja kalat

Yleisimpien riista- ja kalalajien levinnäisyyksiä voi tarkastella esim. Luonnonvarakeskuksen (Luke) sivustoilta

Lisätietoa nisäkkäistä ja kaloista

Linnut

Valajärvellä ja sen läheisyyden lintuhavaintokartoituksen tuloksia on esitetty ao. linkissä.

Lisätietoa linnuista

Lintulajien esiintymisessä tapahtuu jatkuvasti vaihteluita ja muutoksia, joten kannattaa pitää silmät auki! Esimerkkinä voidaan mainita, että em. lintuhavaintojen lisäksi 10.10.1998 Järvenpääntiellä Rajaloiden pihamaalla havaittiin HARJALINTU (Upupa epops). Wikipediassa todetaan mm., että harjalintu on kaakkoinen laji, joka pesii Virossa harvinaisena, muualla Manner-Euroopassa yleisempänä mutta Skandinaviassa ei lainkaan. Harjalintuja vaeltaa ajoittain Suomeen etenkin syysmuuton yhteydessä.

Matelijat

Matelijoita koskevia tietoja löytyy ao. linkistä (Herpetomania vol. 5. no. 3-4/1996 s.5-13 )

Lisätietoa matelijoista

Havaintoja luonnosta

Mikäli havaitset Valajärven luonnossa mielestäsi mielenkiintoisia asioita, joista luulet muidenkin olevan kiinnostunut, niin tämä foorumi on mainio paikka jakaa tietoa. Havainnon ei tarvitse olla ainutlaatuinen, mielenkiintoisuus/kauneus riittää ja valokuvahan elävöittää merkittävästi havaintoa.